Put srpskih branilaca 17, 78000 Banja Luka

}

Pon-Pet 07:00 - 15:00

milami@blic.net

051/385-926

066/118-877

PRATEĆA OPREMA

Nosači kosnika

Nosači kosnika se koriste za metalne okrugle stubove Ø 42 mm i Ø 48 mm.
Koriste se za spajanje kosnika i stuba na uglovima kako bi spriječili pomjeranje stuba prilikom zatezanja zatezne žice.
Dolaze u zelenoj, sivoj i antracit boji.

Španer

Španeri se koriste za zatezanje zatezne žice. Postavljaju se na stubove u razmaku od 25 do 30 metara. Španeri mogu biti pocinčani i plastificirani u zelenoj ili antracit boji.

PVC nosač žice

PVC nosač žice se postavlja na metalni stub. Pričvršćuje se na stub pomoću metalnog samourezujućeg vijka. Služi kao držač zatezne žice. Dolaze u zelenoj, sivoj i antracit boji.

PVC čep 50×50

Pvc čep koristi se kao poklopac stubova za cijevi 50×50 mm. Dizajn čepa je urađen tako da prelazi ivice stuba. Dolazi u zelenoj, antracit, sivoj i crnoj boji.

PVC obujmica za 3D ogradni panel

Obujmica se koristi kod montaže 3D ogradnih panela na stubove. Obuhvata stub sa sve četiri strane i veže se imbus vijkom i maticom. Prednost obujmice je u tome što nema oštećenja stuba prilikom montaže. Vrlo je jednostavna za montažu. Dolazi u antracit, zelenoj, sivoj i crnoj boji.

PVC nosač za 3D i 2D ogradni panel

PVC nosač se koristi kod montaže ogradnih panela na stubove. Montira se sa prednje strane stub sa samourezujućim vijkom. Vijak je sakriven malim poklopcem tako da se ne vidi kada se postavi. Dolazi u antracit, zelenoj, sivoj i crnoj boji.

Metalna obujmica za 2D panel

Metalna obujimica se koristi za montažu 2D ogradnih panela na stubove 60×40 mm. Sastoji se iz nekoliko dijelova. Takođe kod ove metalne obujmice nema oštećenja stuba prilikom montaže. Dolazi u crnoj boji.

PVC nosač za 2D ogradni panel

PVC nosač se koristi kod montaže 2D ogradnih panela na stubove 60×40 mm. Montira se sa prednje strane stub sa samourezujućim vijkom. Vijak je sakriven malim poklopcem tako da se ne vidi kada se postavi. Dolazi u crnoj boji.

PVC čep 60×40

Pvc čep koristi se kao poklopac stubova za cijevi 60×40 mm. Dizajn čepa je urađen tako da prelazi ivice stuba. Dolazi u zelenoj, antracit, sivoj i crnoj boji.

Anker vijak

Metalni anker vijak se koristi kod montaže stubova sa stopom na betonski temelj. Dimenzija metalnog ankera je 10×90 mm. Anker je pocinčan čime je spriječeno hrđanje samog ankera.